Poplatky


Výše členských poplatků je stanovena ročně pro jednotlivé věkové skupiny:
• děti do 18 let 1200,- Kč
• dospělí 1500,- Kč
• důchodci od 66 let 1000,-
• děti platící také v DDM Sova 500,-

Platbu na kalendářní rok plaťte vždy do konce února. Dětem je umožněno platit na školní rok. Platby provádějte na účet FIO banky: 2900689439/2010
do zprávy příjemce uveďte jméno člena klubu.